ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΕΜΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ξενοδοχειακών Τουριστικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1994.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΟΧΙΚΑ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 84 ΚΛΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3*